MỘT SỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG CẦN BIẾT VỀ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2022
  • 23/102021
  • Chuyên viên Thùy Linh

MỘT SỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG CẦN BIẾT VỀ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2022

1. Lịch khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự cho đợt tuyển quân năm 2022

Nghĩa vụ quân sự là một trong những nghĩa vụ thể hiện lòng yêu nước của công dân. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, thời gian khám sức khoẻ sẽ bắt đầu từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 hằng năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2022 có thể sẽ có những thay đổi so với các năm trước.

Theo quy định tại Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Theo quy định này, thời gian gọi công dân nhập ngũ năm 2022 sẽ diễn ra và tháng 02/2022 hoặc tháng 3/2022 nếu địa phương kiểm soát dịch tốt. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh nguy hiểm, phức tạp thì có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp.

Tại Khoản 4 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định:

“Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

Như vậy, thời gian khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ đầu năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Các địa phương sẽ căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương mình để sắp xếp lịch khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự sao cho phù hợp.

Trường hợp gọi công dân nhập ngũ lần 2 vào năm 2022 thì thời gian khám sức khỏe lần 2 sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Do đó, thời gian khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2022 có thể được điều chỉnh để phù hợp với thời gian gọi nhập ngũ như đã nói ở trên.

Lưu ý: Trước đợt khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2022 sẽ có một đợt khám sơ tuyển tại cấp cấp xã. Vì vậy, những thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ cần lưu ý vấn đề này.

2. Độ tuổi gọi nhập ngũ:

Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự là độ tuổi công dân thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

- Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

- Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

3. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ

Căn cứ vào Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

  • Lý lịch rõ ràng;
  • Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
  • Đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo quy định;

Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

  • Có trình độ văn hoá phù hợp.

Khoản 4 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP cũng đã quy định về tiêu chuẩn văn hoá như sau:

Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

Đối với các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

4. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự

Điều 21 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời bình là 24 tháng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

- Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

- Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

5. Các trường hợp được tạm hoãn, miễn gọi đi nghĩa vụ quân sự:

  • Công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong các trường hợp sau đây:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

  • Miễn gọi nhập ngũ đối với các công dân sau đây:

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Lưu ý: Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ nêu trên nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Trên đây là một số quy định liên quan tới nghĩa vụ quân sự năm 2022. Trong năm 2022 tới đây, công dân trong độ tuổi, đáp ứng các điều kiện trên cần lưu ý.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tới chúng tôi theo phương thức sau:

Tư vấn trực tiếp: Văn phòng giao dịch Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn SJKLaw, địa chỉ tại : Số 3 ngõ 115 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Dịch vụ luật sư tư vấn qua số điện thoại tổng đài: 0962420468- 0933192699

Tư vấn qua email: nội dung yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email: sjk.law@hotmail.com

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: