CẤP LẠI, ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Chuyên viên Nguyễn Hoài 07/07/2022

Lĩnh vực: Bảo hiểm Cơ quan thực hiện: Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX Thành phần hồ sơ: Trường hợp cấp lại ...

Đọc thêm

ĐĂNG KÝ, ĐIỀU CHỈNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Chuyên viên Nguyễn Hoài 07/07/2022

Lĩnh vực: Bảo hiểm Cơ quan thực hiện: Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức Điều kiện Trong thời hạn 30 ngày kể...

Đọc thêm

HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Chuyên viên Nguyễn Hoài 07/07/2022

Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội Cơ quan thực hiện: Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chứ...

Đọc thêm

HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

Chuyên viên Nguyễn Hoài 07/07/2022

Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội Cơ quan thực hiện : Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã Thành phần hồ sơ: Đối với người lao động ...

Đọc thêm

HƯỞNG CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP LẦN ĐẦU

Chuyên viên Nguyễn Hoài 07/07/2022

HƯỞNG CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP LẦN ĐẦU Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội Cơ quan thực hiện: Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Cán bộ, công...

Đọc thêm

THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Chuyên viên Nguyễn Hoài 07/07/2022

Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội Cơ quan thực hiện: Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam Điều kiện về chủ thể: Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân d...

Đọc thêm

CHUYỂN NƠI HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chuyên viên Nguyễn Hoài 07/07/2022

Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội Căn cứ Điều 115 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội: “Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưở...

Đọc thêm

ỦY QUYỀN LĨNH THAY CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Chuyên viên Nguyễn Hoài 07/07/2022

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Căn cứ Điều 3...

Đọc thêm

GIẢI QUYẾT HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Chuyên viên Nguyễn Hoài 07/07/2022

Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội Cơ quan tiếp nhận: Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh Đối tượng thực hiện:Công dân Việt Nam Điều kiện về chủ thể: + Điều 60, 77 Luật BHXH; Điều ...

Đọc thêm

KHÁM GIÁM ĐỊNH ĐỂ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Chuyên viên Nguyễn Hoài 07/07/2022

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Căn cứ Điều 3...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: