BỘ MÁY CỦA NHÀ NƯỚC
  • 07/042022
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

BỘ MÁY CỦA NHÀ NƯỚC

BỘ MÁY CỦA NHÀ NƯỚC

Bộ máy nhà nước hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ và chức năng của nhà nước

Cơ quan nhà nước: là bộ phận cấu thành BMNN, có số lượng người nhất định được tổ chức và hoạt động theo pháp luật, nhận danh nhà nước thực hiện quyền lực nhà nước

Hệ thống cơ quan

+ Hợp thành của nhiều cơ quan

+ Có mối quan hệ mật thiết: phối hợp, kiềm chế, kiểm soát, ràng buộc, thúc đẩy nhau

Phân loại:

+ cơ quan ở trung ương- địa phương

+ cơ quan lập pháp- hành pháp- tư pháp

+ cơ quan thường xuyên- lâm thời

+ cơ quan quyền lực- quản lý- xét xử- kiểm sát

Đặc điểm của Bộ máy nhà nước

  • Hệ thống các cơ quan nhà nước: lập pháp, hành pháp, tư pháp

Tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc nhất định:

Tập quyền: QLNN tập trung vào cá nhân, 1 cơ quan có quyền quyết đinh vấn đề quan trọng, không có, ít có tham gia vào cơ quan khác- quốc hội -> trao quyền cơ quan khác

+ Phân quyền (chia lập phấp, hành pháp, tư pháp độc lập, rạch ròi CN,nghĩa vụ, quyền hạn trong thế kiềm chế, đối trọng, kiểm soát nhau ->chống chuyên quyền, độc đoán, lạm quyền, phân quyền giữu trung ương- địa phương)

 

+ Tuân thủ pháp luật (NT pháp chế- tổ chức và hoạt động phải căn cứ vào HP và pháp luật)

+ Chủ quyền nhân dân (dân là chủ đất nước, trao quyền cho nhân dân, quyết định tối cao các vấn đề quan trọng, nhà nước phục tùng quyết định của dân- trưng cầu dân ý)

+ Tập trung dân chủ (vai trò lãnh đạo tập trung cấp trên với cấp dưới+ coi trong dân chủ)

  • Thiếp lập để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

 

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: https://sjklaw.vn/

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Sjklaw
popup

Số lượng:

Tổng tiền: